Rekuperator
O FIRMIE PRODUKTY USŁUGI ZADAJ PYTANIE KONTAKT

POMPA CIEPŁA

Pompa ciepła to urządzenie, które wymusza przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze, do obszaru o temperaturze wyższej. Z uwagi na to, iż przepływ ciepła przebiega w sposób nienaturalny, proces ten jest wymuszony poprzez zewnętrzną energię mechaniczną lub enegrię cieplną.

Zasady pracy pompy ciepła:
 1. Czynnik obiegu dolnego źródła (mieszanina wody z glikolem), płynąc w wężownicy, odbiera energię cieplną z gruntu, powietrza lub wody.
 2. W parowniku pompy podgrzany czynnik obiegu dolnego źródła oddaje ciepło zimnemu czynnikowi chłodniczemu obiegu wewnętrznego pompy ciepła. Czynnik chłodniczy podgrzewa się i odparowuje, stając się gazem.
 3. Gaz zostaje sprężony przez sprężarkę. Wytworzone w tym procesie ciepło jest przekazywane w skraplaczu do systemu instalacji centralnego ogrzewania budynku.
 4. Skroplony gaz po przejściu przez zawór rozprężny obniża swoje ciśnienie oraz temperaturę i przepływa do parownika, gdzie ponownie odbiera ciepło od czynnika obiegu dolnego źródła i proces zaczyna się ponownie.

Istnieją 2 rodzaje źródła ciepła:
 • Pionowy gruntowy wymiennik ciepła.

  Pompa ciepła wykorzystuje energię cieplną gruntu zmagazynowaną w głębszych warstwach. Energia ta wykorzystywana jest zaś do ogrzewania budynku i wody użytkowej. Pionowy gruntowy wymiennik ciepła znajduje zastosowanie przede wszystkim w momencie, gdy mamy do czynienia z działką o małej powierzchni. Rury znajdują się w jednym lub kilku otworach w gruncie, o głębokości do 100m.

  Zalety pionowego wymiennika gruntowego:

  - możliwość zastosowania na działce o małej powierzchni,
  - otwory w gruncie mają stałą temperaturę w ciągu roku,
  - opcja klimatyzacji (chłodzenie pasywne),
  - możliwość zwiększania wydajności systemu.

 • Poziomy gruntowy wymiennik ciepła.

  Pompa ciepła wykorzystuje energię słoneczną zmagazynowaną w gruncie, poprzez ułożoną w nim wężownicę. Wężownica jest układana na głębokości 1,5-2m. pod powierzchnią działki. Energa ta wykorzystywana jest zaś do ogrzewania budynku i wody użytkowej. Rozwiązanie to nie wymaga specjalistycznego sprzętu oraz pozwoleń.

  Zalety poziomego wymiennika gruntowego:

  - możliwość wykorzystania powierzchni dużej działki,
  - niższy koszt wykonania dolnego źródła,
  - efektywne wykorzystanie ciepła zakumulowanego ostatniego lata,
  - opcja klimatyzacji (chłodzenie pasywne).


Wykorzystaj energię skumulowaną w powietrzu. Ciepło odzyskiwane jest z powietrza zewnętrznego nawet przy temperaturze -16C. Urządzenie składa się tylko z dwóch głównych modułów: zewnętrz- nego (pompy ciepła) oraz wewnętrznego (sterownika) Dzięki temu instalacja urządzenia jest szybka i prosta. Pompa jest zlokalizowana na zewnątrz budynku, nie zajmuje powierzchni wewnątrz niego.
czytaj więcej...